Prof. Dr Branimir Inić

Click here to edit subtitle

Biografija

CV - Biografija i Profesionalno iskustvo

BIOGRAFSKI PODACI
 
Ime, srednje ime, prezime
 Branimir, Pavle, Inić
Mjesto rođenja
 Sarajevo
Država
 Bosna i Hercegovina
Zvanje
 Redovni profesor
Titula
 Doktor tehničkih nauka u oblasti menadžmenta
e-mail
 branimirinic@gmail.com
Oblast i uža specijalnost (ključne reči)
Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment, Preduzetnički menadžment, Internacionalni menadžment, Marketing, Tehnološki razvoj, Preduzetništvo, Preduzetničke inovacije, Menadžment i marketing usluga
OSNOVNE STUDIJE
 
- Naziv institucije
 PMF, industrijska hemija, dipl.ing.hemije
- Mjesto i godina završetka
 Sarajevo, 1973
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
 
- Naziv institucije
Evropski centar za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd, magistar nauka menadžmenta
- Mjesto i godina završetka
 Xxx, 1991.
- Naziv magistarskog rada
Produkcija ideja regulator sklada preduzeća i njegove budućnosti
- Uža naučna/umjetnička oblast
Menadžment
DOKTORSKE STUDIJE
 
- Naziv institucije
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Zranjanin, doktor tehničkih nauka u oblasti menadžmenta
- Mjesto i godina završetka
Zrenjanin, 2000.
- Naziv disertacije
Istraživanje atributa koji determinišu inovativnost poslovnih subjekata
- Uža naučna/umjetnička oblast
Menadžment
STRUČNA BIOGRAFIJA, ZANIMANJE
 
od 2008.
 Redovni profesor:
• Univerzitet „Alfa“ (BK), Beograd, 
• Univerzitet Union, Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd
• Univerzitet PIM, Banjaluka
od 2004.
 Vanredni professor
• Univerzitet „BK“ , Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd
 od 2001.
Docent
Univerzitet „BK“, Fakultet za trgovinu  i bankarstvo, Beograd
 od 2000.
Docent
Tehnički  fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin
ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA ILI UDRUŽENJIMA
• Ekspert za licenciranje visokoškolskih ustanova u RS
• Član redakcije časopisa Menadžment, inovacije, razvoj
• Član redakcije časopisa Energetske tehnologije
Član Društva ekonomista Srbije
• Rukovodilac centra za edukaciju, konsalting i izdavaštvo u oblasti biznisa (CEKIM)
• Saradnik brojnih časopisa i listova među kojima naročito: „Menadžment, inovacije, razvoj”, „Energetske tehnologije”,“Direktor”-Beograd, “Ekonomska politika”-Beograd, “Strategija”-Beograd, “Pronalazač”-Sarajevo, “Ekonomski signali”-Beograd, “Privredne novine”-Sarajevo,. Objavio je preko 150 naučno-stručnih radova iz oblasti marketing-menadžmenta. Saradnik je dnevnih listova “Biznis Danas”- Beograd i “Nezavisnih novina”-Banja Luka u kojima je objavio više radova popularnog karaktera u cilju promocije menadžmenta. Bio je član redakcije časopisa Direktor, urednik časopisa Strategija i urednik poglavlja “Nauka i istraživanje” u časopisu Poslovni krug Beograd.  • Saradnik brojnih časopisa i listova među kojima naročito: „Menadžment, inovacije, razvoj”, „Energetske tehnologije”,“Direktor”-Beograd, “Ekonomska politika”-Beograd, “Strategija”-Beograd, “Pronalazač”-Sarajevo, “Ekonomski signali”-Beograd, “Privredne novine”-Sarajevo,. Objavio je preko 150 naučno-stručnih radova iz oblasti marketing-menadžmenta. Saradnik je dnevnih listova “Biznis Danas”- Beograd i “Nezavisnih novina”-Banja Luka u kojima je objavio više radova popularnog karaktera u cilju promocije menadžmenta. Bio je član redakcije časopisa Direktor, urednik časopisa Strategija i urednik poglavlja “Nauka i istraživanje” u časopisu Poslovni krug Beograd.

Fotografije

Profesor Branimir Inić danas je redovni profesor na Univerzitetu Union "Nikola Tesla", Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd, kao i na Univerzitetu "Alfa" u Beogradu.


Branimir Inić kao dečak